$slug

ALLERGİYA nədir ?

Orqanizmin immun sisteminin  hər hansı  qıcıqlandırıcı maddəyə (qida, dərman, toz və s.) qarşı verdiyi hiperhəssaslıq reaksiyasıdır. Bir çox insan tərəfindən normal qəbul edilən maddələr bu insanlarda reaksiyalara səbəb ola bilir. Allergik insanlar “atopik” olaraq adlandırılır. Allergiya genetik olaraq nəsildən nəsilə ötürülür. Hər bir allergik insanda xəstəlik fərqli klinika ilə təzahür edir.

Uşaqlarda və böyüklərdə aşağıdakı xəstəliklərin diaqnostikası və müalicəsi

 • Astma
 • Allergik rinit
 • Allergik konyuktivit
 • Atopik dermatit  ( Ekzema )
 • Övrə
 • Qida allergiyasi
 • Dərman mənşəli allergiya
 • İnsekt ( böcək ) allergiyası
 • Kvinke ödemi
 • Herediter angioödem
 • Mastositoz
 • Anafilaksiya
 • Xışıltılı tənəffüs yolları xəstəliklərinin araşdırılması və müalicəsi
 • Səpgi, qaşınma ilə müşahidə olunan dəri xəstəliklərinin differensiasiyası, diaqnostika və müalicəsi

GÖSTƏRİLƏN XİDMƏTLƏR

 • Qanda total İg E-nin təyini
 • Dəri prick testləri vasitəsi ilə allergenlərin təyini
 • Spirometriya
 • Provakasion testlər