$slug

Ürək damar cərrahiyyəsi

Bakı sağlamlıq mərkəzi ürək damar cərrahiyyəsi şöbəsində yenidoğandan yaşa dolmuş xəstələrə ürək damar və ağciyər patologiyalarının cərrahi müalicəsinin icrası həyata keçirilir.

1. Cərrahi əməliyyatlarımız

Aortokoronar şuntlama
Qapaq təmiri və protezlənməsi
Aorta anevrizmaları və ritm pozğunluqlarının cərrahi müalicəsi
Ağciyər tromboemboliyasının cərrahi müalicəsi
Aortal patologiyalar

2. Ağırlaşmış ürək çatmamazlığı  müalicəsi

Yüksək riskli xəstələrin müalicəsi
Ürək çatmamazlığı cərrahi ventrikulyar rekonstruksiya
Hipertrofik kardiyomyopati cərrahi müalicə
Pulmonar tromboendarterektomiya
Mürəkkəb qapaq qüsurlarının təmiri
Qapaq qoruyucu aorta kökü replacement

3. Vaskulyar və Endovaskulyar cərrahiyyə

Anevrizma təmiri

Aortal və torakal endoqraftlar
Karotit stent
Karotit endarterektomiya
Aşağı ətrafda bypass cərrahiyyəsi və stent prosedurları
Yuxarı ətrafda bypass cərrahiyyəsi stent prosedurları
Balon angioplastika və stent implantasiyası

4. Uşaq ürək cərrahiyyəsi

Arterial və atrial  switch əməliyyatları
Norwood əməliyyatı
Ross prosedurası (aortal qapaq xəstəlikləri)
Neonatal dövrdə qüsurların təmiri
Tək mədəcik palliativ cərrahiyyəsi (Fonten proseduru)
Qapaq təmirləri
Septal defekt təmiri
Fallo tetradası radikal müalicəsi

5. Aritmiya Mərkəzi

Elektriksəl aktivliyin eynizamanlı görüntülənməsi üçün kompyuter xəritələmə sistemi
Kompleks aritmiyalarda qabaqcıl ablasiya texnikaları
Implantable cardioverter devices ( ICD)
Cardiac resenchronization treatment ( CRT)
Cərrahi MAZE proseduraları