$slug

Göz kabineti Şöbəsi

Ətraf mühitin gözəlliklərini insan gözləri ilə görür və ətraf mühiti qavrama qabiliyyətinin 85%-i gözlərin payına düşür. Bizim “Bakı Sağlamlıq” xəstəxanasının göz kabineti müasir texnologiyalarla hazırlanmış apparatlarla təmin olunmuşdur. Göz kabinetində aşağıdakı müayinələr aparılır.

  • Görmə itiliyinin yoxlanması - yaxından və uzaqdan görmə
  • Refraksiya – gözün refraktiv halı müasir texnologiyalar vasitəsi ilə ölçülür ( yaxın görmə, uzaq görmə və astiqmatizm).
  • Göz qapaqlarının və göz hərəkətlərinin müayinəsi
  • Göz daxili təzyiqin ölçülməsi - gözün daxili təzyiqi, kontaktsız, hava ilə təmasda müasir tam avtomatlaşdırılmış rejimdə ölçülür. Yaxın olduqda həkim göz daxili təzyiqin əl rejimində ölkə bilir.
  • Biomikroskopik müayinə: Yarıqlı lampanın köməyi ilə buynuz qisası, quzeyli qışa, büllur və tor qisası ətraflı müayinə edilir.
  • Göz dibinin göz damcıları ilə müayinəsi: Bu müayinə üsulu ilə göz dibi (sarı ləkə, görmə siniri diski, tor qişanın qopması, qlakoma  diabet xəstəliyinin sinir sisteminə vurduğu zərər, beyin şişləri  və s.) ətraflı müayinə olunur.

Kabinetdə aparılan prosedurlar: konyukktivadan, buynuz qişadan yad cismin xaric edilməsi, göz yaşı kanalının yuyulması konyukktiva altı, parabulbar infeksiyalar.

Biz Bakı Sağlamlıq olaraq hər bir vətəndaşa ildə bir dəfə göz müayinəsindən keçməyi tövsiyə edirik.