ORTOPEDİYA VƏ TRAVMATOLOGİYA

$slug

Ortopediya və Travmatologiya Şöbəsi

 • Ortopedik və Travmatoloji xəstəliklərin müasir metodlarla müayinəsi və müalicəsi
 • Sınıqların müasir metodlarla cərrahi müalicəsi
 • Diz və bud-çanaq oynaqlarının süni oynaqla əvəz olunması (artroplastika və ya endoprotezləşmə)
 • Artoskopik cərrahiyyə, ön çarpaz bağ, menisk cırılması, çiyin təkrari çıxıqlarının cərrahi müalicəsi
 • İdman yaralanmaları
 • Uşaq ortopedi cərrahiyyəsi, bud-çanaq oynağının anadangəlmə çıxıqları, yastipəncəlik, uşaqlarda anadangəlmə anomaliyalar və deformasiyalar
 • Boy uzatma əməliyyatları
 • Estetik ortopedi cərrahiyyəsi, sümük əyriliklərinin cərrahi əməliyyatları
 • Əl cərrahiyyəsi
 • Dizdə artroskopik meniskektomiya (bərpası mümkün olmayan menisklərin artroskopik üsulla çıxarılması)
 • Artroskopik menisk yırtıqların bərpası
 • Artroskopik oynaqdaxili yad cisimlərin çıxarılması və bağların təmiri
 • Artroskopik osteonekrozların (oynaq qığırdağı zədələnmələri) təmizlənməsi və qığırdaq köçürülməsi
 • Ağır və fəsadlaşmış sınıqların qapalı-azinvaziv və açıq üsullarla cərrahi müalicəsi
 • Metal lövhə, qapalı intramedulyar sistem və xaricdən fiksatorlarla osteosintez (sümük tamlığının bərpası) üsulları
 • Osteoporozun (sümük kütləsinin azalması), osteonekrozların (AVN) diaqnostika və müalicəsi
 • Artrozların (oynaqların duzlaşması) konservativ və cərrahi müalicəsi
 • Osteomielitlərin cərrahi və konservativ müalicəsi
 • Septik artritlərin konservativ və cərrahi müalicəsi
 • Dayaq-hərəkət aparatında aparılmış cərrahi əməliyyatlardan sonrakı irinli-iltihabi ağırlaşmalar
 • Artroplastika (endoprotezləşmə) əməliyyatından sonra olan irinli-iltihabi ağırlaşmalar
 • Diabetik pəncə, makro-, mikroangiopatiya, polineyropatiyaların müalicəsi
 • Uzunmüddətli sağalmayan yaraların müalicəsi
 • Vertebra sınıqları cərrahi və konservativ müalicəsi
 • Yırtıqların cərrahi və konservativ müalicəsi
 • Skoliozların və kifozların cərrahi və konservativ müalicəsi