$slug

Qastroenterologiya  şöbəsində qida borusu, mədə, nazik bağırsaq, yoğun bağırsaq, qaraciyər, öd kisəsi, öd yolları və pankreas da daxil olmaqla mədə-bağırsaq sisteminə aid bütün xəstəliklərin müayinə və müalicəsi aparılır.

                                          Göstərdiyimiz xidmətlər

 • Bütün mədə-bağırsaq sistemi xəstəliklərinin müasir müayinə və müalicəsi
 • Bütün qaraciyər, öd yolları və mədəaltı vəz xəstəliklərinin müasir müayinə və müalicəsi
 • Virus hepatitlərinin müasir müayinə və müalicəsi
 • Endoskopiya
 • Ezofaqoqastroduodenoskopiya
 • Kolonoskopiya
 • Bronxoskopiya
 • Polipektomiya
 • QİS-də yad cisimlərin xaric edilməsi
 • QİS darlıqlarının bujlama üsülu ilə müalicəsi
 • QİS darlıqlarının balon üsülu ilə müalicəsi
 • QİS darlıqlarında stentlərin qoyulması
 • QİS qanaxmalarında skleroterapiya
 • EVBL (Endoskopik varis band liqasiyası)
 • ERCP (Endoskopik Retroqrad Colonjio Pankreatoqrafi)
 • Endoskopik mukozal rezeksiya(EMR)
 • Endoskopik submukozal diseksion(ESD)
 • Perkutan endoskopik qastrostomiya(PEQ)
 • Parasentez