$slug

Bakı Sağlamlıq Mərkəzinin tərkibində təşkil olunan kliniki laboratoriya müəssisənin  gücündən və profilindən asılı olaraq müxtəlif növ müayinələrin (ümumi kliniki, biokimyəvi, immunoloji, mikrobioloji, hormonal və s. ) həyata keçirilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Laboratoriya xəstəxananın zəruri və ən vacib sahələrindən biridir. Xəstəxanada mövcud olan beynəlxalq standartlara cavab verən laboratoriya avadanlıqları bir cox xəstəliklərin və patoloji halların diaqnozu və müalicənin ən yüksək səviyyədə hərtərəfli araşdırılmasına imkan verir. Laboratoriya şöbəsinin tibbi personalı müxtəlif sahələr üzrə yüksək tibbi biliklərə malikdir. Laboratoriya Yaponiya, ABŞ, Almaniya və s. ölkələrin aparıcı şirkətlərinin istehsalı olan yüksək texnologiyalı və keyfiyyətli avadanlıqlarla təchiz olunmuşdur. Müayinələrin hər birinin ayrıca təlimatı hazırlanır və analizlər həmin təlimat əsasında həyata keçirilir. Müasir analizatorlarla təchiz olunmuş laboratoriyada daxili kontrol sistemi mövcuddur. Xarici kontrol sisteminə qoşulmaq planlaşdırılır.

Laboratoriyamızda aşağıdakı müayinələr olunur:

Biokimyəvi analizlər

Albumin(ALB)
• Ümumi zülal(TP)
• Bilirubin fraksiyaları (TBIL, DBIL)
• Alanin aminotransferaza (ALT)
• Aspartat aminotransferaza (AST)
• Qələvi fosfataza(ALP)
• Qammaqlütamiltransferaza(GGT)

Amilaza (AMYL)
• Amilaza (Diastaza, sidikdə)
• Pankreatik amilaza (pAMYL)
• Qlükoza(GLUC)
• Qlikohemoqlobin(HbA1C)
• Kreatinin (CREA)
• Kreatinin (sutkalıq sidikdə). Sidik cövhəri (UREA). Qalıq azot(BUN)
• Sidik turşusu(UA)

Laktatdehidrogenaza (LDH)

Xolesterin(CHOL). Triqliseridlər(TRIGL)
• Yuxarı sıxlıqlı lipoproteinlər (HDL)
• Aşağı sıxlıqlı lipoproteinlər (LDL). Çox aşağı sıxlıqlı lipoproteinlər (VLDL)
• C-reaktiv zülal (CRP). Antistreptolizin-O (ASO). Revmatoid faktor (RF)
• Dəmir (Fe). Fosfor (P). Kalsium (Ca)
•Maqnezium (Mg). Natrium(Na). Kalıum(K)

 İmmunoloji-Seroloji və Hormon analizləri

Triyodtironin ümumi (TT3)
• Tiroksin ümumi (TT4)
• Tireotrop hormon (TSH)
• Triyodtironin sərbəst (FT3). Tiroksin sərbəst (FT4)
• Tireoqlobulinə qarşı autoanticismlər(Anti-TG)
• Tireoperoksidazaya qarşı autoanticismlər(Anti-TPO)
• Follikulstimullaşdırıcı hormon (FSH)
• Lüteinləşdirici hormon (LH)
• İnsulin. C-peptid
• Prolaktin (PRL)
• Xorionik qonadotropin (HCG)
• Progesteron (PRG)
• Estradiol (E2)
• Testosteron ümumi (total TESTO)

Toksoplazma İgGvəİgM
• Sitomeqalovirus (CMV) İgGvəİgM
• Rubella İgGvəİgM
• Herpes simplex I İgGvəvəİgM. Herpes simplex II İgGvəİg
• HbsAg. HBsAg

HİV. Sifilis
• Ferritin

İgE
•Troponin
•Vitamin D
•Vitamin B12

Kliniki analizlər

•Sidiyin ümumi analizi
•Sidiyin Neçiporenko üsuli ilə müayinəsi
•Nəcisin ümumi müayinəsi (koproqramma)
•Bəlğəmin ümumi analizi
•Malyariya plazmodiumun təyini

BOM ümumi analizi
• Spermoqramma
• Prostat şirəsinin müayinəsi
• Urogenital yaxmanın mikroskopiyası

 Ekspress müayinələr

•Hepatit-C
•Hepatit-B
•Sifilis
•HİV
•Fob (nəcisdə gizli qan)
•Narkotik maddələr