FİZİOTERAPİYA VƏ REABİLİTASİYA

$slug

Fizioterapiya şöbəsi bölməsi

Bakı Saglamlıqda müasir cihazlarla təchiz olunmuş Fizioterapiya şöbəsi fəaliyyət göstərir. Fizioterapiya şöbəsində fizioterapevtik  və masaj üsulları ilə xəstələrə xidmət göstərir.

  Fizioterapiya şöbəsində göstərilən xidmətlər:

 • Qısa dalğa diatermiya
 • Lazer terapiyası
 • TENS
 • İnterferens terapiya (vakum interferens)
 • Amplipuls terapiya
 • Diadinamik cərəyan
 • Sinir - əzələ stimulyasiyası
 • Ultrasəs terapiyası
 • Fonoforez
 • Maqnitoterapiya
 • İnfraqırmızı şüalar
 • Ultrabənövşəyi şüalanma
 • Elektroforez
 • İnhalyasiya
 • UYT
 • Parafin aplikasiyaları

                                       Masaj

 • Ümumi masajı
 • Müxtəlif nahiyələrin masajı
 • Pediatrik masaj

             Hiperbarik oksigen terapiyası , Barokamera

Xəstəyə yüksək təzyiq atında 100 faizli oksigenin verilməsidir. Hiperbarik oksigenizasiyanın yaratdığı effektlər

 • Antihipoksik
 • Detoksikasyon
 • Biosintetik (bioloji aktiv maddələrin, zülalların biosintezı)
 • Struktur-reperativ
 • Farmodinamik
 • İmmunmodulyator
 • Vazopressor
 • Simpatolitik, parasimpatomimetik
 • Antibakteriyal
 • Oksidativ